מיגון אישי

נישמית אבק P-1

נישמית קונית לא מתקפלת לנוחות אופטימאלית